Kop vereniging

REGLEMENT OPTOCHTCOMMISSIE (O.C.)
CARNAVALSVERENIGING DE KANINEFAATEN
VOOR DEELNEMERS AAN DE CARNAVALS-
OPTOCHT TE NOORDWIJKERHOUT

Alle deelnemers van de optocht dienen zich aan te melden via het aanmeld formulier.


Voor iedere deelnemer geldt:
1) Zonder startnummer is deelname niet mogelijk.
2) Deelname is geheel voor eigen risico.
3) Beledigende teksten in woord of geschrift zijn verboden.
4) Rommel op het parcours en bij de Schelft achterlaten is verboden.
5) Er mag geen reclame gevoerd worden.
6) Aanwijzingen van de Optochtcommissie moeten opgevolgd worden.
7) Het parcours mag tijdens de optocht niet verlaten worden.
8) Er mag alleen met afbreekbare confetti gestrooid worden.
9) Deelnemers mogen geen (huis)dier(en) laten meedoen.
10) De O.C. heeft de bevoegdheid deelnemers uit te sluiten van deelname.
11) Het is niet toegestaan alcohol mee te nemen en te gebruiken voor en tijdens de optocht

Voor deelnemers met een wagen geldt behalve bovenstaand bovendien:

1) Aanmelding met inschrijf formulier tot uiterlijk 1 week voor de optocht.
2) Als sleepwagen is uitsluitend een tractor toegestaan.
3) Andere gemotoriseerde voertuigen verboden, tenzij de O.C. incidenteel anders beslist.
4) De O.C. keurt zowel de sleep- als aangekoppelde wagen. (zie onderstaande keuringsregels)
5) Deelnemers moeten duidelijk een keuringsadres vermelden.
6) Wagens kunnen alleen deelnemen als er voldoende begeleiding is. (zie onderstaand)
7) Voor bestuurders geldt een algeheel alcoholverbod voor en tijdens de optocht.


Goedkeuring van de wagen hangt van een aantal factoren af. Onderstaand een opsomming.

De wielen moeten worden afgedekt met zijbeplating van (ge)hard materiaal.
De beplating moet tot ongeveer 30 cm boven straatniveau zijn aangebracht.
De aangekoppelde wagen dient bij personenvervoer stevige leuningen te hebben.
De leuningen moeten aangebracht zijn op ongeveer borsthoogte.
De wagen moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.
Gevaarlijke uitsteeksels aan de (sleep)wagen zijn verboden.
De gebruikte materialen moeten brandveilig zijn.
Er dient brandblusapparatuur aanwezig te zijn.
Tussen sleper en wagen is uitsluitend een trekstang toegestaan.
(open)vuur(werk) is verboden.
Echte reclame is verboden. Ludieke of verdraaide merknamen zijn toegestaan.
Het voeren van beledigende taal of taal tegen de goede zeden is verboden.
Maximale afmetingen: lengte x breedte x hoogte= 15 x 2,5 x 4 meter. Grotere wagens zijn verboden.
Het is vereist dat er voor aan beide zijden van de trekker en links en rechts naast de trekker en aanhangwagen voldoende begeleiding is. (minimaal 4 personen)
Het is vereist dat er naar voren en naar beide zijden ruim voldoende zicht is.
Startnummers worden aan deelnemers zonder wagen bij de start uitgereikt.
Deelnemers met een wagen krijgen hun startnummer bij de goedkeuring. (plaats dit links voor op de
Trekker)
Er geldt een borgbetaling ad € 2.00 voor startnummer. Na inlevering wordt dit bedrag terugbetaald.

Voor vragen of informatie: optocht@kaninefaaten.nl

« terug